J.T. Poston

Populistiskt hyckleri i golfvärlden

Kina dubblar patentansökningarna

Kina dominerar stort i antalet patentansökningar inom djup maskininlärning i kombination med biometri, ett område där antalet ansökningar närapå dubbleras varje år. Det visar PRV:s senaste Statistikårsbok.  

Publicerad: 4 oktober 2022, 09:56

Återkommande stora undersökningar visar att ett aktivt förhållningssätt för att skydda immateriella tillgångar, som ofta står för 80 procent av ett företags värde, är avgörande. Det skriver Patent- och Registreringsverket, PRV, i den färska Statistikårsboken för 2021. För även om antalet sökta patent i Sverige låg oförändrat på strax över 2000 jämfört med året dessförinnan, finns det underliggande starka patenttrender. 

En sådan är djup maskininlärning i kombination med biometri, det vill säga igenkänning av människor baserade på fysiologiska egenskaper, såsom ansikte, fingeravtryck, kärlmönster i iris samt beteendemässiga egenskaper, såsom gång eller tal. 

”Djup maskininlärning kommer väl till pass inom utvecklingen av avancerad biometri. De avvikelser som algoritmen identifierar kan återföras till nätverket och användas för att ytterligare förbättra såväl inlärning som identifikation”, skriver PRV som analyserat patentsituationen på området globalt under åren 2014 till 2019. Studien visar en genomsnittlig ökning på drygt 92 procent per år i antal patentfamiljer, det vill säga patentansökningar som har samma ursprung och tekniska idé. 

Hur många av dessa patentansökningar har blivit godkända?
”Ungefär 14 procent har förfallit eller återkallats, drygt 50 procent väntar på beslut och resten är godkända”, säger Emma Thyr, patenthandläggare på PRV:s enhet för Data- och Telekommunikationsteknik och ansvarig för studien. 

Även om utvecklingen av artificiell intelligens är en global företeelse är det kinesiska ansökningar som dominerar, skriver PRV. Under tidsperioden 2010 till 2019 kommer hela 62 procent av antalet patentfamiljer på djup maskininlärning i kombination med biometri från Kina, varav en stor mängd kommer från universitet eller andra lärosäten. 

Den brittiska futuristen och författaren Bernard Marr förklarar dominansen med den stora hemmamarknaden, att den kinesiska regeringen formulerat ett tydligt och ambitiöst uppdrag för AI och att de skyddar de inhemska bolagen från internationell konkurrens. 

I Europa är det Storbritannien som dominerar på området medan det svenska bidraget är mer återhållsamt. De svenska sökandena med flest patentfamiljer som dyker upp i studien är Tobii, Ericsson, Fingerprint Cards samt Assa Abloy. 

Source

pgagameday
Welcome to GameDay.Blog Powered by SportsBook-Live.com. Please register to our site, As more States become Available for Online Gambling, We will automatically upgrade your status from Subscriber to Player. Please note we are not affilliated in any way with ESPN, CBS Sports, Home depot or CitiBank GameDay Programs. https://gameday.blog
http://pga.gameday.blog